Voordracht Heelkunde

Onderzoeksvraag

Wat is de waarde van 3D-printing bij medische beeldvorming ter voorbereiding op complexe traumachirurgie?

Onderzoekers

L. Brouwers, M.A.C. de Jongh, K.W.W. Lansink, M. Bemelman

Impact van het onderzoek

3D-prints van complexe fracturen en vaataandoeningen kunnen van grote waarde zijn bij medische beeldvorming, zo blijkt uit dit onderzoek. Ze kunnen gebruikt worden voor patiƫnten (ter uitleg en informatie) en arts-assistenten (ter lering) en chirurgen (ter voorbereiding op complexe ingrepen). Ook kan deze techniek gebruikt worden om patiƫntspecifieke hulpmiddelen of implantaten te maken. Het werk van deze onderzoeksgroep vormt de basis voor implementatie van 3D-printing in de chirurgie in Nederland, Europa en Sierra Leone.

Bekijk de volledige publicatie