Voordracht anesthesiologie

Onderzoeksvraag

Welke gunstige eigenschappen en ernstige bijwerkingen hebben pijnstillers van het type opioïde analgetica?

Onderzoekers

A. Dahan, E. Olofsen, M. Niesters

Impact van het onderzoek

Als het effect en de mogelijke bijwerkingen van deze pijnstillers geïntegreerd worden bekeken, kan per patiënt worden beoordeeld welke therapie het meest geschikt is. Met zulke ‘precision medicine’ kunnen speciale patiëntengroepen, zoals ouderen of mensen met obesitas, gerichter behandeld worden en kan de kans op bijwerkingen worden geminimaliseerd. Deze nieuwe manier van geneesmiddelen ontwikkelen en toepassen en behandelstrategieën beoordelen, is niet alleen nuttig voor pijnstillers, maar ook voor andere geneesmiddelen.

Bekijk de volledige publicatie