Voordracht 2023: Ziekenhuisapothekers


Onderzoeksvraag

Kan de concentratie van het antibioticum vancomycine op een duurzame wijze bepaald worden in restmateriaal van ic-patiënten?  

Onderzoekers

T. Smeets, N. Hunfeld, B. Koch en R. Endeman  

Impact van het onderzoek

Vancomycine is een antibioticum dat wordt gebruikt bij ernstig zieke patiënten voor de behandeling van levensbedreigende infecties op de intensive care (ic). Het is standaard om bij ic-patiënten te bepalen hoeveel vancomycine in het bloed aanwezig is. De hoeveelheid vancomycine in het bloed heeft namelijk een relatie met de effectiviteit en bijwerkingen van dit geneesmiddel. Te weinig vancomycine in het bloed geeft risico op falen van de antibiotica behandeling en te veel vancomycine in het bloed geeft risico op een verminderde werking van de nieren.  

De hoeveelheid vancomycine in het bloed wordt via een aparte bloedafname bepaald. Bij een ic-patiënt worden gedurende de dag vaak meerdere keren bloedgassen afgenomen. De onderzoekers hebben onderzocht of vancomycine ook in het restbloed van de bloedgassen bepaald kan worden. Dit scheelt handelingen voor de verpleegkundige, er zijn minder materialen nodig (zoals een bloedbuis), het vermindert de hoeveelheid bloed die wordt afgenomen en het is een nieuwe duurzame methode. Bij dit onderzoek is bij meerdere patiënten zowel de concentratie vancomycine in bloed als in restanten bloedgas gemeten. De conclusie was dat vancomycine betrouwbaar in restmateriaal van een bloedgas kan worden bepaald. Dit is duurzaam en beter voor de patiënt.