Voordracht 2023: Revalidatiegeneeskunde


Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de beoordeling van gangbeeldanalyses van kinderen met cerebrale parese binnen Nederland uniform maken? 

Onderzoekers

S. Dekker, K. Wishaupt, M.M. van der Krogt, J.H.P. Houdijk, A.I. Buizer 

Impact van het onderzoek

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging in de hersenen. Het is de meest voorkomende oorzaak van motorische beperkingen bij kinderen in Nederland en het treedt op bij 1 op de 400 pasgeborenen. Als kinderen met CP moeite hebben met het lopen, wil de kinderrevalidatiearts met het behandelteam kunnen beoordelen welke behandeling het meest geschikt is. Hiervoor worden video opnames gemaakt van het lopen, de zogenaamde gangbeeldanalyse. In Nederland (en daarbuiten) zijn er tot op heden geen duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop deze videobeelden moeten worden beoordeeld en hoe het proces van klinisch redeneren moet worden doorlopen. De onderzoekers ontwikkelden hiervoor de GAIT.SCRIPT interpretatietool. Dit is een hulpmiddel waarmee de revalidatiearts of fysiotherapeut op een gestructureerde manier de videobeelden beoordeelt, en deze aanvult met gegevens uit het lichamelijk onderzoek van datzelfde kind. Hierdoor kunnen alle betrokken zorgmedewerkers op dezelfde gestructureerde manier hun behandelplan opstellen, waardoor de zorg voor kinderen met CP verbetert.