Voordracht 2023: Reumatologie

Onderzoeksvraag

Wat is de impact van corona en vaccinaties bij reumapatiënten en wat betekent dit voor hun behandeling?  

Onderzoekers

G. Wolbink, L. Boekel, E. Vogelzang, F. Hooijberg, T. Rispens, M. Boers, S. Tas, F. Eftimov, Z. van Kempen, M. van Ham, T. Kuijpers, R. van Vollenhoven, W. Lems, M. Nurmohamed 

Impact van het onderzoek

De onderzoekers hebben een uniek digitaal platform opgezet waarbij de impact van corona en vaccinaties wordt vergeleken voor twee groepen: reumapatiënten en mensen zonder reuma. Deze informatie is gebruikt om voorlichting te geven aan reumapatiënten en behandelaren en het beleid waar nodig aan te passen. Met behulp van dit onderzoek konden grote groepen patiënten gerustgesteld worden. De meeste reumapatiënten bleken namelijk geen verhoogd risico te hebben op een ernstige infectie. Ook was bij de meesten de vaccinatie effectief en was er sprake van een vergelijkbaar mild bijwerkingenprofiel. Een belangrijke uitzondering hierop waren de reumapatiënten die behandeld werden met rituximab. Zij maken vaak geen antistoffen aan als reactie op de COVID-infectie en hebben vaker een ernstig beloop van de ziekte. Ook is hun response op vaccinatie sterk verminderd.  

Op basis hiervan is het vaccinatiebeleid aangepast, zijn de patiënten geïnformeerd en heeft de COVID-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie het advies gegeven om deze behandeling niet meer te geven aan patiënten met reumatische aandoeningen ten tijde van COVID-pandemie.  

Lees de publicatie