Voordracht 2023: Psychiatrie


Onderzoeksvraag

Bij hoeveel patiënten in de specialistische ggz is er sprake van een licht verstandelijke beperking en in hoeverre is dit bekend, aangezien dit grote consequenties heeft voor de behandeling? 

Onderzoekers 

J. Nieuwenhuis, E. Noorthoorn, N. Mulder, P. Lepping, M. Veereschild  

Impact van het onderzoek

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoeveel patiënten in de specialistische ggz een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Dit bleek wereldwijd nauwelijks onderzocht maar het is zeer relevante informatie want deze patiënten hebben een groter risico op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische stoornissen. De onderzoekers vonden gemiddeld bij 40% van de patiënten in de specialistische ggz aanwijzingen voor een licht verstandelijke beperking. Dit liep op tot 67% in settingen die het meest behandelintensief zijn. Daarmee lijkt deze patiëntengroep niet goed te profiteren van het huidige zorgaanbod omdat zij andere zorg nodig hebben. Door screening op LVB kan de behandeling worden aangepast, waardoor deze effectiever is. Dit kan de aanwas van nieuwe chronische patiënten aanzienlijk verminderen evenals de omvang van al bestaande groep van 235.000 patiënten met langdurige ernstige psychiatrische aandoeningen.  

Lees de publicatie