Voordracht 2023: Pathologie


Onderzoeksvraag

Kan kunstmatige intelligentie (AI) toegepast op microscopie beelden, duur DNA-onderzoek op kankerweefsel vervangen?  

Onderzoekers

T. Bosse, S. Fremond, S. Andani, J. Barkey Wolf, J. Dijkstra, N. Horeweg, V. Koelzer (AIRMEC-team) in samenwerking met het TransPORTEC consortium onder leiding van C. Creutzberg 

Impact van het onderzoek

Internationale richtlijnen adviseren om tumor DNA-testen te verrichten op het weefsel van alle baarmoederkankerpatiënten. Dit wordt gedaan om de diagnose te kunnen stellen tot welk type de tumor behoort en zo de optimale behandeling te kunnen bepalen. Deze tumor DNA-testen zijn duur, ingewikkeld en kosten veel tijd. Dit testen kan mogelijk in de toekomst overgenomen worden door kunstmatige intelligentie, blijkt uit dit onderzoek. Door microscopie-beelden aan te bieden aan de computer, kan deze tot voorspellingen komen die verder DNA-onderzoek overbodig maken. Dit levert significante kostenbesparing op en maakt DNA-onderzoek voor kankerpatiënten toegankelijker. 

Lees de publicatie