Voordracht 2023: Neurologie


Onderzoeksvraag

Wat kunnen we als artsen leren van uitspraken van het tuchtrecht?  

Onderzoekers

R. van Leeuwen, I.A. Gimbel, M. Mostert, B. van Leeuwen  

Impact van het onderzoek

In dit onderzoek is een vernieuwende aanpak toegepast voor evaluatie van zorg via een analyse van tuchtrecht uitspraken. Bij 33 gegrond verklaarde klachten op 300 tuchtklachten is geanalyseerd welke factoren duidelijk bijdroegen aan het feit dat een klacht gegrond werd verklaard. Drie factoren waren van groot belang: het niet goed vastleggen in het medisch dossier, het niet goed beoordelen van beeldvorming en betrokkenheid van meerdere specialismen bij één patiënt. Door deze zaken te verbeteren, wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. 

Lees de publicatie