Voordracht 2023: Medische microbiologie


Onderzoeksvraag 

Hoe lang is een opgenomen COVID-19 patiënt besmettelijk en welke factoren bepalen de besmettelijkheid?  

Onderzoekers

C. Geurts van Kessel, J. van Kampen, D.A.M.C. van de Vijver, P.L.A. Fraaij, B.L. Haagmans, M.M. Lamers, N. Okba, J.P.C. van den Akker, H. Endeman, D.A.M.P.J. Gommers, J.J. Cornelissen, R.A.S. Hoek, M.M. van der Eerden, D.A. Hesselink, H.J. Metselaar, A. Verbon, J.E.M. de Steenwinkel, G.I. Aron, E.C.M. van Gorp, S. van Boheemen, J.C. Voermans, C.A.B. Boucher, R. Molenkamp, M.P.G. Koopmans, A.A. van der Eijk 

Impact van het onderzoek

De start van de COVID-19 pandemie heeft een ongekende druk op ziekenhuiszorg veroorzaakt. Om verspreiding te voorkomen werden patiënten in isolatiekamers opgenomen omdat het niet bekend was hoe lang geïnfecteerde personen besmettelijk waren. Ons onderzoek heeft laten zien dat 95% van de patiënten 15 dagen na start van de klachten niet meer besmettelijk is. Om besmettelijkheid vast te stellen kan een PCR-test gebruikt worden, of antistoffen worden gemeten. Zodra functionele antistoffen in het bloed aantoonbaar zijn, is er geen infectieus virus meer aantoonbaar. Met deze kennis kunnen opgenomen COVID-19 patiënten eerder en veilig uit isolatie worden gehaald.