Voordracht 2023: Klinische fysica


Onderzoeksvraag 

Wat is het effect van verschillende toepassingen van niet-invasieve beademing op de beweging van het middenrif?  

Onderzoekers

I. van Dijk, Z. van Kesteren, J. Veldman, M. Parkes, J. van den Aardweg, M. Stevens, G. van Tienhoven, P. Balasupramaniam, A, Bel  

Impact van het onderzoek

Bij het bestralen van tumoren in de borstkas en de buik is er sprake van ademhalingsbeweging. Hierdoor moet er bij het bestralen een ruime marge rondom de tumor genomen worden. Er wordt dan onvermijdelijk ook gezond weefsel aan straling blootgesteld, wat leidt tot een verhoogde kans op bijwerkingen. Uit dit onderzoek blijkt dat we door beademing met 22 ademhalingen per minuut de ademhalingsbeweging van het middenrif met 39% kunnen verminderen. Met deze innovatieve methode beperken we dat gezonde organen een onnodig hoge bestralingsdosis krijgen, treden er minder bijwerkingen op bij deze patiënten en verbetert hun kwaliteit van leven.  

Lees de publicatie