Voordracht 2023: Gynaecologie


Onderzoeksvraag 

Is de combinatie van mifepriston en misoprostol effectiever in het bereiken van een complete miskraam dan misoprostol alleen?  

Onderzoekers 

S. Coppus, L. Hamel, M. Snijders, F. Vandenbussche, D. Braat  

Impact van het onderzoek

Bij een miskraam is in sommige gevallen een operatie (curretage) nodig. Eerder onderzoek heeft laten zien dat behandeling met misoprostol in 50-60% van de gevallen de miskraam in gang kan zetten en een operatie kan voorkomen. Het toevoegen van mifepriston aan behandeling met misoprostol geeft 20% meer complete miskramen, en een vergelijkbare daling van het aantal curettages. Naast het voorkomen van complicaties van een curettage, levert deze behandeling een gemiddelde kostenbesparing van 135 euro per patiënt op, wat neerkomt op meer dan een miljoen euro besparing op jaarbasis.    

Lees de publicatie