Voordracht 2023: Dermatologie


Onderzoeksvraag 

Kan een algoritme net zo goed als een dermatoloog of patholoog huidkanker onder de microscoop herkennen?   

Onderzoekers

G. Krekels, M. Veta 

Impact van het onderzoek

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker, het zit vaak in het gezicht en moet dan operatief worden verwijderd. De verwijderde huidkanker wordt dan direct door middel van vriescoupes microscopisch onderzocht door de patholoog en/of de dermatoloog. Deze beoordeelt of de tumor volledig is verwijderd, of dat er nog tumor aanwezig is. Uit dit onderzoek is gebleken dat een algoritme (mede) kan beoordelen of de snijvlakken nog tumor bevatten of niet. Hiermee kan veel tijd van de dermatoloog en/of de patholoog worden bespaard en het leidt tot lagere zorgkosten.

Lees de publicatie