Voordracht 2023: Cardiologie


Onderzoeksvraag 

Hoe ontstaat een levensbedreigende hartspierontsteking door immuuntherapie bij kanker en hoe is deze te behandelen? 

Onderzoekers 

W. Meijers, M.L. Axelrod, E.M. Screever, S.C. Wei, J.P. Allison, J.J. Moslehi, J.M. Balko 

Impact van het onderzoek

Sinds de ontwikkeling van nieuwe effectieve oncologische behandelingen werd de medische wereld helaas ook geconfronteerd met een levensbedreigende bijwerking daarvan: myocarditis (ontsteking van de hartspier). 50% van de patiënten overlijdt hieraan. Maar hoe dit precies werkt en hoe het behandeld kan worden, was onduidelijk. Dit multidisciplinaire onderzoek heeft voor het eerst waardevolle inzichten opgeleverd over oorzaak en directe behandeling, waardoor er patiënten zijn hersteld van deze aandoening. De behandeling wordt nu op grotere schaal klinisch getest met als doel de patiëntenzorg voor deze groep steeds verder te verbeteren.  

Lees de publicatie