Voordracht 2021:Urologie

Onderzoeksvraag

Heeft toediening van het geneesmiddel scopolaminebutyl via het infuus invloed op de pijnklachten van een patiënt met niersteenkolieken?

Onderzoekers

Saskia Weltings, Tim Buddingh, Danielle van Diepen, Rob Pelger, Hein Putter, Mandana Rad, Barbara Schout en Hossain Roshani

Impact van het onderzoek

Al jarenlang krijgen patiënten met niersteenkolieken tegen de pijn een infuus met het geneesmiddel scopolaminebutyl, bekend onder de merknaam buscopan. Hier is geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Deze studie geeft nu uitsluitsel: er is geen effect van het middel op pijnklachten bij niersteenkolieken. Het middel niet meer gebruiken zorgt voor efficiëntere zorg, want een patiënt wordt niet meer opgenomen voor een infuus. Dit leidt tot minder verpleegkundige handelingen, een kortere opnameduur, lagere zorgkosten en meer opnamecapaciteit in het ziekenhuis. Andere voordelen zijn minder medicijnkosten, minder medicijngebruik en minder bijwerkingen.

Bekijk de volledige publicatie