Voordracht 2021: Ziekenhuisapothekers

Onderzoeksvraag

Is het zinvol om in elk ziekenhuis een stollingsteam in te zetten om de efficiëntie en veiligheid van antistollingstherapie tijdens en na een ziekenhuisopname te vergroten?

Onderzoekers

Albert Dreijer, Marieke Kruip, Jeroen Diepstraten, Suzanne Polinder, Rolf Brouwer, Peter Mol, Nanne Croles, Esther Kragten, Frank Leebeek en Patricia van den Bemt

Impact van het onderzoek

In een stollingsteam (S-team) zitten o.a. een hematoloog, cardioloog, ziekenhuisapotheker, anesthesist, longarts, chirurg, klinisch chemicus en tromboseverpleegkundige. Zij bespreken veelvoorkomende interventies en belangrijke casuïstiek met elkaar, maar ook de problemen waar ze op de afdelingen tegenaan lopen. Ook pakt het S-team de vele antistollingsprotocollen aan die er vaak zijn binnen een ziekenhuis en wordt er onderwijs gegeven aan artsen en verpleegkundigen. Verder doet de ziekenhuisapotheker medicatiebeoordelingen om te kijken waar het beter kan. De tromboseverpleegkundige geeft patiënten vervolgens uitleg en informatie, zodat zij meer controle en verantwoordelijkheid hebben over hun eigen gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van een S-team na verloop van tijd een duidelijk effect geeft: er zijn minder patiënten met een bloeding of trombose vanaf de dag van ziekenhuisopname tot aan drie maanden na ontslag.

Bekijk de volledige publicatie