Voordracht 2021: Thoraxchirurgie

Onderzoeksvraag

Kan het toepassen van een specifieke pre-operatieve checklist op de operatiekamer leiden tot lagere postoperatieve sterfte in de hartchirurgie?

Onderzoekers

George J. Brandon Bravo Bruinsma, Alexander Spanjersberg, Jan Paul Ottenvanger, Arno Nierich, Ron Speekenbrink, Wim Stooker, Marga Hoogendoorn, Dennis van Veghel en Saskia Houterman

Impact van het onderzoek

Sinds 2015 passen zeven hartchirurgische centra de ‘Isala Safety Check’ toe. Aan de hand van een korte checklijst met veiligheidsitems specifiek voor een hartoperatie, in combinatie met de bevindingen van een slokdarmecho, bespreken de chirurgen de operatiestrategie en passen ze deze aan indien nodig. Bij de groep patiënten bij wie de chirurgen de checklist gebruikten, was de sterfte na 120 dagen aantoonbaar lager dan bij de groep die patiënten die zonder de checklist was geopereerd.

Bekijk de volledige publicatie