Voordracht 2021: Revalidatiegeneeskunde

Onderzoeksvraag

Kan een 24-uurs activiteitenchecklist artsen helpen om kennis om te zetten in actie voor kinderen met Cerebrale Parese en hun gezinnen?

Onderzoekers

Olaf Verschuren, Raquel Hulst, Jeanine Voorman, Sigrid Pillen, Nicole Luitwieler, Jeroen Dudink en Jan Willem Gorter

Impact van het onderzoek

Cerebrale Parese is een verzamelterm voor aandoeningen bij een groep kinderen waarbij tijdens de zwangerschap of (kort na) de bevalling een hersenbeschadiging is opgetreden. Het leidt vaak tot een combinatie van symptomen die ervoor zorgen dat er problemen zijn met bewegen en slapen. Op latere leeftijd krijgen deze patiënten vaak chronische aandoeningen die samenhangen met een minder gezonde leefstijl. Te veel zitten, te weinig beweging en problemen met slaap (kwaliteit en kwantiteit) zijn hierin beïnvloedbare factoren. Voor de preventie van problemen met de fysieke gezondheid moet hier verandering in komen en is screening op deze factoren in de groep kinderen met Cerebrale Parese van grote meerwaarde. Juist in de jaren waarin de grootste fysieke en mentale ontwikkeling plaatsvindt, is dit extra belangrijk.

Op steeds meer plekken binnen de geneeskunde is aandacht voor bewegen. Helaas is deze aandacht er nog niet voor slaap. Dit, terwijl je voldoende beweging nodig hebt om goed te kunnen slapen en je slaap nodig hebt om te herstellen van je inspanningen. Daarom hebben de onderzoekers een makkelijk te gebruiken 24-uursactiviteitenchecklist en een infographic ontwikkeld en onderzocht met aandacht voor zitten, bewegen en slaap. De praktijk laat zien dat door de inzet van deze 24-uurs activiteitenchecklist het voor de ouders en de arts eenvoudig is deze onderwerpen te bespreken. Ouders komen voorbereid naar het spreekuur (hebben thuis al over de onderwerpen nagedacht) en zijn beter in staat bepaalde problemen op het gebied van zitten, bewegen en slapen te spreken met de arts. De infographic geeft ouders een houvast voor thuis om meer aandacht te hebben voor zitten, bewegen en slapen, en draagt daarmee bij aan een betere gezondheid voor hun kinderen.

Bekijk de volledige publicatie