Voordracht 2021: Radiologie

Onderzoeksvraag

Is het zinvol om MRI toe te voegen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel?

Onderzoekers

Wouter Veldhuis, Carla van Gils, Ruud Pijnappel, Stéphanie de Lange en Marije Bakker namens het DENSE consortium

Impact van het onderzoek

Vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel hebben een hogere kans op borstkanker dan vrouwen met minder dicht borstklierweefsel. Bovendien zijn bij deze groep vrouwen ten minste vier op de tien aanwezige tumoren niet zichtbaar op het mammogram van het bevolkingsonderzoek. De resultaten van dit tien jaar durende onderzoek laten onomstotelijk zien dat een MRI bij deze vrouwen veel beter in staat is om borstkanker vroegtijdig te detecteren. Doordat de tumoren eerder worden gevonden, zijn ze gemiddeld kleiner en minder vaak uitgezaaid, en dus beter te behandelen. Vervolgonderzoek heeft laten zien dat het toevoegen van MRI ook kosteneffectief is.

Bekijk de onderzoekspublicaties: