Voordracht 2021: Psychiatrie

Onderzoeksvraag

Helpt diepe hersenstimulatie patiënten met een therapieresistente depressie of obsessieve-compulsieve stoornis ook op lange termijn?

Onderzoekers

Damiaan Denys, Ilse Graat, Roel Mocking, Pelle de Koning, Nienke Vulink, Junus van der Wal, Isidoor Bergfeld, Anja Lok, Mariska Mantione, Martijn Figee, Pieter Ooms, Peter Notten, Guus Beute, Ferdinand Horst, Pepijn van den Munckhof en Rick Schuurman

Impact van het onderzoek

Veel patiënten met een depressie of obsessieve-compulsieve stoornis ervaren met bestaande behandelingen geen afname van hun klachten. Deze uitbehandelde patiënten krijgen in het AmsterdamUMC diepe hersenstimulatie. De neurochirurg plaatst elektrodes die worden afgesteld door psychiaters en psychologen waarmee de hersenen worden gestimuleerd. De onderzoekers volgden patiënten tot dertien jaar na de operatie. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten die eerder met geen enkele behandeling resultaat boekten, nu wel een belangrijke verbetering ervaren van hun klachten en hun functioneren. Die verbetering houdt bovendien langdurig stand. Deze resultaten bieden nieuwe hoop voor patiënten met een uitbehandelde psychiatrische aandoening.

Bekijk de volledige publicatie