Voordracht 2021: Orthopedie

Onderzoeksvraag

Hebben baby’s met een afwijking van het heupgewricht wel een spreidbroek nodig?

Onderzoekers

Ralph Sakkers, Virginie Pollet, Rene Castelein, Michiel van de Sande, Melinda Witbreuk, Adriaan Mostert, Arnold Besselaar, Christiaan van Bergen, Erik Beek en Cuno Uiterwaal

Impact van het onderzoek

Baby’s van drie maanden die wellicht een afwijking hebben in hun heupgewricht (een ‘heupdysplasie’), krijgen een spreidbroek. Maar uit recente data blijkt dat zeventig tot honderd procent van de kinderen geen spreidbroek nodig heeft, want de heupdysplasie normaliseert vanzelf met de tijd. De onderzoekers hebben daarom de huidige standaardbehandeling vergeleken met afwachten en actieve controles. Daaruit blijkt dat drie maanden later de heupen in beide groepen genormaliseerd zijn: bij 82% in de behandelgroep en tot 86% in de actieve controlegroep. Dat betekent dat veel kinderen geen spreidbroek nodig hebben. De Nederlandse Werkgroep Kinderorthopedie heeft haar richtlijnen hierop aangepast. Dit kan veel overbehandeling voorkomen.

Bekijk de volledige publicatie