Voordracht 2021: Nucleaire Geneeskunde

Onderzoeksvraag

Speelt de nieuw ontdekte speekselklier een rol bij het ontstaan van een droge mond, waar veel patiënten met hoofd-halskanker last van hebben na bestraling?

Onderzoekers

Matthijs Valstar, Bernadette de Bakker, Roel Steenbakkers, Kees de Jong, Laura Smit, Thomas Klein Nulent, Robert van Es, Ingrid Hofland, Bart de Keizer, Bas Jasperse, Alfons Balm, Arjen van der Schaaf, Johannes Langendijk, Ludi Smeele en Wouter Vogel

Impact van het onderzoek

Veel patiënten met hoofd-halskanker kunnen na behandeling met bestralingen genezen, maar houden daarna helaas vaak last van een droge mond en als gevolg daarvan slikproblemen, smaakverlies of tandbederf. In dit onderzoek is een nieuwe speekselklierlocatie ontdekt in de achterwand van de menselijke neusholte. Vervolgens hebben de onderzoekers aangetoond dat beschadiging van deze klier na bestralingen samenhangt met het ontstaan van de klachten. Deze nieuwe kennis geeft de mogelijkheid om bij toekomstige patiënten de nieuw gevonden speekselklieren bij bestralingen te ontzien. De verwachting is dat zij hierdoor hun kwaliteit van leven beter behouden.

Bekijk de volledige publicatie