Voordracht 2021: Medische Microbiologie

Onderzoeksvraag

Hoe vaak zijn zorgmedewerkers met zelfgerapporteerde koorts of luchtwegklachten in maart 2020 geïnfecteerd met COVID-19 en wat is het klinisch beeld bij deze medewerkers?

Onderzoekers

Marjolein Kluytmans-van den Bergh, Anton Buiting, Suzan Pas, Robbert Bentvelsen, Wouter van den Bijllaardt, Anne van Oudheusden, Miranda van Rijen, Jaco Verweij, Marion Koopmans en Jan Kluytmans

Impact van het onderzoek

Een recent bezoek aan China of Italië, koorts én luchtwegklachten: aanvankelijk waren dat de criteria voor verdenking op COVID-19. Maar dit onderzoek, in de vroege fase van de pandemie, laat al snel zien dat die definitie onvoldoende is. Zo blijkt zes procent van de zorgmedewerkers met zelfgerapporteerde koorts of luchtwegklachten besmet met COVID-19. In de meeste gevallen lopen zij de besmetting op buiten het ziekenhuis en zonder recent bezoek aan het buitenland. Ook zijn er besmette mensen met zeer milde klachten en zonder koorts.

De resultaten leiden vrijwel direct tot aanpassingen in het infectiepreventiebeleid binnen de Nederlandse zorginstellingen. Dat beperkt de overdracht van COVID-19 in Nederlandse zorginstellingen en verbetert de veiligheid van patiënten en zorgmedewerkers.

Bekijk de volledige publicatie