Voordracht 2021: Klinische Chemie

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat transfusiepatiënten bloed krijgen dat goed bij hen past en waar ze geen antistoffen tegen hebben?

Onderzoekers

Adriaan van Gammeren, Annegeet van den Bos, Nel Som, Charles Veldhoven, Renée Vossen en Claudia Folman

Impact van het onderzoek

Sommige mensen hebben antistoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Daarom is in 2007 het transfusieregister TRIX opgericht: een online platform waar elk transfusielaboratorium in Nederland op is aangesloten. Zij registreren of patiënten irreguliere antistoffen en kruisproblemen hebben. Deze antistoffen kunnen na maanden of jaren wel verdwijnen, maar blijven toch belangrijk om rekening mee te houden bij een nieuwe transfusie. Dankzij de database beschikt elk ziekenhuis nu over alle informatie, ook als de patiënt in een ander ziekenhuis komt voor een transfusie. Inmiddels staan er al bijna 100.000 antistoffen in TRIX. De database verbetert zo de laboratoriumgeneeskunde en de patiëntveiligheid.

Bekijk hier de volledige publicatie