Voordracht 2021: Kindergeneeskunde

Onderzoeksvraag

Wanneer is behandeling nodig bij pasgeboren baby’s met een te lage bloedsuiker?

Onderzoekers

Anne van Kempen, Frank Eskes, Debbie Nuytemans, Hanneke van der Lee, Lea Dijksman, Nicole van Veenendaal, Flip van der Hulst, Rob Moonen, Luc Zimmermann, Ellen van ’t Verlaat, Minouche van Dongen‑van Baal, Ben Semmekrot, Helene Stas, Ron van Beek, Jose Vlietman, Peter van Dijk, Jacqueline Termote, Rogier de Jonge, Amerik de Mol, Marianne Huysman, Joke Kok, Martin Offringa en Nicole Boluyt

Impact van het onderzoek

Hypoglycemie, een te lage bloedsuikerspiegel, is de meest voorkomende metabole aandoening bij pasgeborenen. Het kan leiden tot blijvende hersenschade. Het is niet duidelijk bij welke grens een pasgeborene een behandeling moet krijgen. Daardoor bestaan er veel verschillen tussen ziekenhuizen en is er sprake van onder- of juist overbehandeling.

Dit onderzoek heeft twee behandelgrenzen vergeleken en gekeken naar het effect daarvan op de motorische en verstandelijke ontwikkeling op de leeftijd van 18 maanden. Uit het onderzoek blijkt dat een lagere behandelgrens (langer afwachten) geen nadelig effect heeft in vergelijking met een hogere behandelgrens (eerder behandelen). Een lagere behandelgrens is dus veilig. Bovendien is er bij een lagere behandelgrens minder vaak ingrijpende behandeling en diagnostiek nodig, zoals extra glucosecontroles, bijvoeding, sondevoeding en glucosetoediening via het infuus. Voor baby’s en hun ouders natuurlijk een belangrijk voordeel.

Bekijk hier de volledige publicatie