Voordracht 2021: Keel-, neus- en oorgeneeskunde

Onderzoeksvraag

Is het effectief om een scheefstaand neustussenschot recht te zetten bij mensen met klachten als een chronisch verstopte neus of moeite met ademhalen?

Onderzoekers

Niels van Heerbeek, Machteld van Egmond, Maroeska Rovers, Gerjon Hannink en Carine Hendriks

Impact van het onderzoek

Het effect van het rechtzetten van een scheefstaand neustussenschot (een ‘septumcorrectie’) vanwege klachten als een chronisch verstopte neus of moeite met ademhalen is nooit onomstotelijk vastgesteld. Uit dit onderzoek in achttien Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat deze operatie de kwaliteit van leven verbetert. De ingreep is bovendien kosteneffectief. Deze informatie wordt verwerkt in de nieuwe richtlijn Septumcorrectie van de Vereniging voor Keel-Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Daarin staat straks welke patiënten in aanmerking komen voor een operatie en wanneer.

Bekijk de volledige publicatie