Voordracht 2021: Heelkunde

Onderzoeksvraag

Heeft het maken van röntgenfoto’s tijdens de nacontrole van een gebroken pols of enkel wel toegevoegde waarde?

Onderzoekers

Pieter van Gerven, Frank Termaat, Mostafa El Moumni, Wietse Zuidema, Sidney Rubinstein, Pieta Krijnen, Maurits van Tulder en Inger Schipper

Impact van het onderzoek

De huidige behandelstandaard adviseert om rond de zes en twaalf weken na een gebroken pols of enkel altijd een röntgenfoto te maken. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet leidt tot betere uitkomsten dan wanneer deze foto’s alleen gemaakt worden wanneer daar een goede reden voor is. Minder foto’s is dus niet slechter, terwijl het wel goedkoper is, minder druk legt op de zorg en zorgt voor een lagere stralingsbelasting. Gekeken naar het aantal pols- en enkelbreuken kan het verminderen van het aantal röntgenfoto’s Nederland jaarlijks 4,5 miljoen euro besparen.

Bekijk hier de volledige publicaties: deel 1 en deel 2