Voordracht 2021: Dermatologie

Onderzoeksvraag

Kunnen we diagnostische criteria stellen voor de soms moeilijk herkenbare ‘blaarziekte’ pemfigoïd?

Onderzoekers

Joost Meijer, Gilles Diercks, Emma de Lang, Hendri Pas, en Marcel F. Jonkman

Impact van het onderzoek

De auto-immuunziekte blaarziekte pemfigoïd uit zich soms met blaren over het hele lichaam en de slijmvliezen, maar soms ook met alleen hevige jeuk. Dan gaat het om een ‘non-bulleuze’ variant, een blaarziekte zonder blaren. Deze onderzoeker heeft een strategie bedacht waarmee deze diagnose met hoge zekerheid is te stellen. Bovendien kan het stellen van de diagnose op basis van een bloedonderzoek in plaats van een meer belastend huidbiopt. De bevindingen uit het onderzoek hebben inmiddels geleid tot een voorstel met criteria om de ziekte sneller te herkennen en de diagnose te stellen voor alle varianten van pemfigoïd. In de praktijk krijgen door de betere diagnostiek meer mensen eerder een adequate behandeling.

Bekijk de volledige publicatie