Voordracht 2021: Cardiologie

Onderzoeksvraag

Kan de bloedverdunner clopidogrel veilig weggelaten worden na een aortaklepvervanging via de lies, om zo het risico op bloedingen te verminderen zonder het risico op hersen- en hartinfarcten te verhogen?

Onderzoekers

Jur ten Berg, Jorn Brouwer en Vincent Nijenhuis

Impact van het onderzoek

Een aortaklepvervanging via de lies met behulp van een katheter, ook wel TAVI genoemd, waarbij de patiënt niet onder narcose hoeft, is een goede behandeling bij oudere patiënten met een vernauwde aortaklep. De internationale richtlijn schrijft voor om patiënten na een aortaklepvervanging via de lies te behandelen met de bloedverdunners aspirine en clopidogrel. Deze dubbele bloedplaatjesremming zou de kans op hersen- en hartinfarct moeten verminderen, maar we weten ook dat 2 bloedverdunners meer bloedingen veroorzaken dan 1 vooral bij oudere patiënten.

Dit grote onderzoek in internationale centra (bij 665 patiënten) laat zien dat weglaten van clopidogrel inderdaad leidt tot minder bloedingen maar dat daardoor niet meer hersen- en hartinfarcten optreden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn al in zeer veel binnen- en buitenlandse ziekenhuizen overgenomen en zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van de internationale richtlijnen. De behandeling met enkel aspirine na een aortaklepvervanging via de lies is veiliger, even effectief en tevens ook kosteneffectief.

Bekijk de volledige publicatie