Voordracht 2021: Anesthesiologie

Onderzoeksvraag

Wat is de beste manier om patiënten met overgewicht te beademen tijdens de operatie?

Onderzoekers

Markus Hollmann, Marcus J. Schultz; Thomas Bluth, Ary Serpa Neto, Paolo Pelosi en Marcelo Gama de Abreu

Impact van het onderzoek

Patiënten met overgewicht hebben een groter risico (23% meer) op longproblemen na een operatie. Hierdoor moeten zij langer in het ziekenhuis blijven en lopen de kosten op. Het was al bekend dat de manier van beademen tijdens de operatie een direct effect heeft op het ontstaan van longproblemen erna. Nu is ook onderzocht wat de beste manier is om deze patiënten te beademen.

Zo kan de anesthesioloog bij de beademing een hogere druk tijdens de uitademing toepassen, maar dit geeft ook weer een hogere kans op nadelige bijwerkingen. Dit onderzoek laat zien dat er een hogere druk tijdens de uitademing geen voordeel biedt aan patiënten met overgewicht. Deze uitkomst is belangrijk: het leidt tot minder bijwerkingen voor de patiënt en besparing van zorgkosten.

Bekijk de volledige publicatie