Voor wie

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd. Deze dienstverlening geldt ook voor LAD-leden en leden van De Jonge Specialist. Medisch specialisten in dienstverband kunnen rechtsbijstand krijgen op het gebied van klacht-, tucht- en strafrecht. Een jurist van VvAA neemt de zaak dan in behandeling. Voor dit soort zaken geldt het urenmaximum niet. Uiteraard zijn er wel polisvoorwaarden van toepassing.

Individuele medisch specialisten kunnen dus bij ons terecht voor juridisch advies, maar dat geldt ook voor de bureaus van de wetenschappelijke verenigingen, vakgroepen, en (bestuurders van) verenigingen medische staf, VMSD’s, MSB’s, en Stafconventen. Indien nodig kunnen onze juristen u ook bijstaan in juridische procedures bij de rechter en/of geschillencommissies. U heeft niet alleen recht op rechtsbijstand bij de lagere rechters, maar ook in hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad. In alle gevallen geldt dat er een redelijke kans op succes moet zijn.