IFMS
zorgevaluatie

Verslag Symposium Zorgevaluatie

Over het belang van zorgevaluatie (onderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) zal iedereen het eens zijn. Maar wat is er nodig om het een structurele plek te geven in de medisch-specialistische zorg? Op vrijdag 28 oktober 2016 stond deze vraag ter discussie tijdens het Symposium Zorgevaluatie. Aanleiding vormde het adviesrapport Zorgevaluatie dat die dag werd aangeboden aan VVD-Kamerlid Arno Rutte.

Het rapport, opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, beschrijft de randvoorwaarden om zorgevaluatie goed van de grond te laten komen: Wat is er nodig als het gaat om financiering, organisatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen? En hoe kunnen de besparingen die voortkomen uit meer doelmatige zorg (‘shared savings’) ten goede komen aan nieuw onderzoek en zo mogelijk lagere zorgpremies? Op het symposium waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Medisch specialisten, ziekenhuizen, onderzoekers, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en politiek gingen met elkaar in discussie en gaven elk hun visie op het adviesrapport.

Drempels wegnemen

Kamerlid Arno Rutte maakte destijds met zijn voorstel geld vrij voor zorgevaluatie in de VWS-begroting. Tijdens het symposium sprak hij zijn waardering uit voor het feit dat artsen bereid zijn om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Rutte: “De politiek kan een bijdrage leveren bureaucratische belemmeringen weg te nemen en financiering vrij te maken.” Namens de Patiëntenfederatie vroeg Heleen Post om nog meer gebruik te maken van inbreng van patiënten bij zorgevaluatie. “Verder kan de Patiëntenfederatie een rol spelen bij het wegnemen van drempels om aan onderzoeken deel te nemen”, aldus Post. Pim van Gool (Gezondheidsraad) gaf aan dat zorgevaluatie goed aansluit bij het recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad dat o.a. pleit voor meer onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Daarbij gaf hij aan dat er een investeringsfonds opgericht moet worden voor de financiering van dit type onderzoek.

Samenwerking

Ab Klink (VGZ) pleitte ervoor om zoveel mogelijk samen op te trekken en aansluiting te vinden bij lopende financieringsexperimenten van zorgverzekeraars, zoals meerjarenafspraken met ziekenhuizen. De ziekenhuiskoepels onderschrijven het belang van zorgevaluatie en geven aan dat het goed is dat de Federatie hierin het initiatief neemt. Ernst Kuipers, NFU, merkte daarbij op: “We moeten ook heel goed kijken wat we al hebben in Nederland op het gebied van onderzoeksnetwerken, er is namelijk al heel veel gaande.”

Uitdagingen

Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie van de Federatie, benadrukte dat de eerste belangrijke stappen zijn gezet maar dat er zeker ook nog uitdagingen liggen. Hoe gaan we bijvoorbeeld het principe van ‘shared savings’ organiseren binnen de huidige financiële infrastructuur in de zorg? De onderzoeksresultaten hebben mogelijk ook gevolgen voor de voorzieningen in ziekenhuizen, zoals de OK-capaciteit. Hoe zorgen we dat ziekenhuizen de benodigde aanpassingen goed kunnen doorvoeren?

Dagvoorzitter Hanna Willems, voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie, sloot het symposium af met de conclusie “We weten allemaal dat zorgevaluatie belangrijk is, maar we kunnen het niet alleen. Met inzet van iedereen kunnen we zorgevaluatie verder ontwikkelen van een diversiteit van kleine stroompjes tot één grote brede rivier.”

Downloads

Adviesrapport Zorgevaluatie
Adviesrapport Zorgevaluatie - bijlage