Richtlijnen

Richtlijnen die de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. In de Richtlijnendatabase zijn alle richtlijnen binnen de medisch-specialistische zorg opgenomen. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen van richtlijnen.

Richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te verlenen. Medisch-specialistische richtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. Het zijn geen dwingende voorschriften. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiëntendossier.

Richtlijnendatabase

De Richtlijnendatabase is de centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen. De database is ontwikkeld door het Kennisinstituut en IKNL in opdracht van de Federatie. Het Kennisinstituut publiceert richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen in de database, mits deze voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen.

De Richtlijnendatabase is ook beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Met deze app is het mogelijk om snel aanbevelingen op te zoeken, richtlijnen te volgen en notificaties te ontvangen bij wijzigingen van richtlijnen. Lees meer over de app of download hem meteen in de App Store of de Google Play Store.

Richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te verlenen. Medisch-specialistische richtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming en dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. Het zijn geen dwingende voorschriften. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiëntendossier.

Richtlijnendatabase

De Richtlijnendatabase is de centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen. De database is ontwikkeld door het Kennisinstituut en IKNL in opdracht van de Federatie. Het Kennisinstituut publiceert richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen in de database, mits deze voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen.

De Richtlijnendatabase is ook beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Met deze app is het mogelijk om snel aanbevelingen op te zoeken, richtlijnen te volgen en notificaties te ontvangen bij wijzigingen van richtlijnen. Lees meer over de app of download hem meteen in de App Store of de Google Play Store.

Richtlijnontwikkeling

Een hoogwaardige richtlijn is gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en is op een systematische en transparante wijze ontwikkeld. Het Kennisinstituut begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij het richtlijnontwikkeling. Voor de financiering kunnen wetenschappelijke verenigingen onder andere een beroep doen op SKMS, Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Patiënteninformatie Thuisarts.nl

Bij alle medisch-specialistische richtlijnen wordt patiënteninformatie ontwikkeld voor Thuisarts.nl. Door patiënten betrouwbare, relevante en objectieve informatie aan te bieden, kan de patiënt beter aan zelfmanagement doen en kunnen patiënten beter met hun zorgverlener(s) samen beslissen over een passende behandeling. Daarnaast komen patiënten beter geïnformeerd de spreekkamer binnen, waardoor de specialist meer tijd en aandacht kan besteden aan de specifieke situatie van de individuele patiënt. Lees meer.