Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Het platform van medisch specialisten patiëntveiligheid, een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, bestaat momenteel uit 250 medisch specialisten met aandachtsgebied patiëntveiligheid, afkomstig uit 88 verschillende instellingen. 

Een medisch specialist patiëntveiligheid’ is een (buitengewoon) lid van de medische staf die belast is met het patiëntveiligheidsbeleid en de implementatie hiervan binnen de instelling. Door de verbinding met het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten patientveiligheid het patiëntveiligheidsbeleid op de werkvloer nog beter handen en voeten te geven.

De Federatie streeft naar minimaal 1 medisch specialist patientveiligheid per ziekenhuis, instelling of kliniek. Medisch specialisten kunnen zich via patientveiligheid@demedischspecialist.nl aanmelden voor het platform. 

Contact 

Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid 
patientveiligheid@demedischspecialist.nl / (088) 505 34 34