Pensioen

Voor medisch specialisten zijn er drie verschillende pensioenfondsen: PFZW, ABP en SPMS.

De oudedagsvoorziening bestaat uit AOW en pensioen. AOW wordt gefinancierd uit een omslagstelsel - degenen die werken, betalen de uitkeringen voor degenen die AOW ontvangen. Maar pensioen bouwt iedereen op voor zichzelf. Dit zijn dus persoonlijke pensioenaanspraken. Iedere medisch specialist bouwt pensioen op bij een pensioenfonds.

  • Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ZBC’s.
  • Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP
  • Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die een inkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW. Dit zijn vooral de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. 

De oudedagsvoorziening bestaat uit AOW en pensioen. AOW wordt gefinancierd uit een omslagstelsel - degenen die werken, betalen de uitkeringen voor degenen die AOW ontvangen. Maar pensioen bouwt iedereen op voor zichzelf. Dit zijn dus persoonlijke pensioenaanspraken. Iedere medisch specialist bouwt pensioen op bij een pensioenfonds.

  • Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ZBC’s.
  • Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP.
  • Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten die een inkomen hebben waarvoor zij niet verplicht verzekerd zijn bij het ABP of het PFZW. Dit zijn vooral de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.
 
Omdat het pensioenfonds waar iemand pensioen opbouwt samenhangt met de werksituatie of de werkgever, veranderen medisch specialisten soms van pensioenfonds. Eerder opgebouwde pensioenaanspraken kunnen bij het oude fonds blijven staan of meegenomen worden naar het nieuwe.
 
Heeft u (juridische) vragen over pensioen? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.