Over het netwerk

Groepsfoto netwerk

Het Netwerk Startende Medisch Specialisten is een netwerk bestaande uit enthousiaste medisch specialisten in de eerste vijf jaar van hun carrière, ook wel ‘jonge klaren’ genoemd. Zij weten als geen ander met welke uitdagingen de startende medisch specialisten te maken hebben. Met de oprichting van dit netwerk geven we een stem aan deze specifieke groep binnen de Federatie Medisch Specialisten. De startende medisch specialist onderscheidt zich namelijk op een aantal vlakken van de al langer geregistreerde medisch specialist, heeft andere behoeften en krijgt te maken met specifieke uitdagingen.

De Federatie maakt zich al langere tijd zorgen over de arbeidsmarktpositie van startende medisch specialisten. Veel jonge specialisten verlaten het vak wegens de te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief. Juist zij zijn hard nodig om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Naast het op landelijk niveau breed aandacht vragen voor deze problematiek, leefde de behoefte om specifiek voor deze doelgroep een eigen discipline-overstijgend netwerk op te richten. 

Als landelijke stem voor startende medisch specialisten, staat het netwerk voor verbinding en belangenbehartiging in de breedste zin van het woord. Daarnaast wil het netwerk advies bieden op thema’s zoals arbeidsmarktperspectief, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, fellowships en vraagstukken omtrent de carrièrestart zoals loondienst en toetreding tot een maatschap. Momenteel werkt het netwerk aan een plan van aanpak voor de komende jaren.

Achtergrond

Een startend medisch specialist, ook wel 'jonge klare' genoemd, wordt gedefinieerd als een medisch specialist die zijn of haar opleiding minder dan 5 jaar geleden heeft afgerond. Deze groep specialisten onderscheidt zich op een aantal vlakken van medisch specialisten die al langer praktiseren. Er is sprake van een voor hen nieuwe rol binnen het ziekenhuis, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Daarbij is de startend medisch specialist vaak nog zoekende naar de gewenste werkcultuur, aansluitend op eigen behoeften en wensen, meestal tegen de achtergrond van een jong gezin. 

Voor deze groep is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maar ook een snel veranderend perspectief in het zorglandschap. Steeds vaker is sprake van wisselende tijdelijke posities gedurende meerdere jaren en kortdurende of zelfs structurele werkloosheid. De zorgtransformatie die de komende jaren zal worden ingezet, maakt bovendien dat de startend medisch specialist op een andere manier zal gaan werken dan de manier waarop de oudere generaties medisch specialisten dit tot op heden hebben gedaan. 

Medisch specialisten worden vertegenwoordigd door de wetenschappelijke verenigingen van hun discipline en door specialisme overstijgende beroepsorganisaties zoals de Federatie Medisch Specialisten en LAD. Deze vertegenwoordigen specialisten van jong tot oud. Gezien de bijzondere positie die startend medisch specialisten vervullen en de specifieke kenmerken van en uitdagingen voor deze groep, is een discipline overstijgende belangenbehartiger gewenst. 

Het belangrijkste doel van het Netwerk Startend Medisch Specialisten is het behartigen van de belangen van startend medisch specialisten in de breedste zin van het woord. Hierbij treedt het Netwerk binnen de Federatie Medisch Specialisten op als vertegenwoordiger van startend medisch specialisten en als gesprekspartner in en met diverse gremia binnen, maar ook buiten de Federatie. Informeren en adviseren van de achterban, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, is daarnaast een belangrijke taak.