Jorine ’t Lam-Boer

Portefeuille fellowships

In 2022 rondde ik mijn opleiding tot chirurg af in de regio Nijmegen. Momenteel rond ik mijn eerste fellowship af, en vooralsnog zonder vervolgplek. Het tekort aan (tijdelijke) banen is een terugkerend onderwerp van gesprek op de werkvloer en bij de wetenschappelijke (sub)verenigingen. Zowel bij mijzelf als bij collega's geeft het veel onzekerheid, zeker als dit samengaat met soms lange reistijden en een jong gezin. Dit motiveerde mij om deel te nemen aan het netwerk Startende Medisch Specialisten, waarbij ik hoop dat we door gezamenlijk op te trekken een volwaardige gesprekspartner kunnen worden bij onderwerpen die voor deze doelgroep belangrijk zijn.

Vanuit een voorliefde voor (organisatie van) onderwijs houd ik mij binnen het netwerk daarnaast bezig met het portfolio fellowships. Binnen de medische disciplines wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan het concept fellowship. Het is goed om hier meer inzicht in te rkrijgen en zo, waar mogelijk, meer uniformiteit te creëren.

Afbeelding