Annika Berends

Vicevoorzitter en communicatie

In november 2021 heb ik mijn opleiding tot internist afgerond en sindsdien werk ik als staflid in het Universitair Medisch Centrum Groningen (vaste aanstelling). Ik ben toegewijd aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor zowel patiënten als zorgverleners. Al vroeg in mijn opleiding werd mijn passie voor innovatie gewekt, waarbij ik me heb gericht op creatieve en vernieuwende oplossingen vinden om de medische zorg en bijbehorende opleidingen te verbeteren.

Ik maak me binnen mijn eigen ziekenhuis en daarbuiten hard voor passende en toekomstgerichte zorg, opleiding en de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Dat doe ik door een innovatieve en patiëntgerichte benadering vanuit de basis als internist, maar ook door een actieve rol binnen de wetenschap en het onderwijs en de opleiding van jonge medische professionals te spelen. Ik probeer dit verder vorm te geven in diverse beleids- en bestuursfuncties waarbij ik me (zowel lokaal en regionaal als landelijk) graag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema’s in de gezondheidszorg.

Gezien de bijzondere positie die startend medisch specialisten vervullen en de specifieke kenmerken van en uitdagingen voor deze groep, is een discipline overstijgende belangenbehartiger gewenst. Alleen samen maken we immers het verschil. Als landelijke stem voor startende medisch specialisten, staat het netwerk voor verbinding en belangenbehartiging in de breedste zin van het woord. Daar zet ik me graag voor in. 

Afbeelding