Transformatiegelden

Om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden heeft VWS 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties. Iedere zorgorganisatie kan een beroep doen op de transformatiegelden. De transformatiegelden zijn geen structurele gelden. 

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden gesteld om voor de transformatiegelden in aanmerking te komen. Zo wordt beoordeeld of in voldoende mate wordt bijdragen aan de doelen zoals die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afgesproken. Ook moet de aanvraag gezamenlijk worden opgesteld met alle partijen die bepalend zijn om de beoogde verandering te kunnen realiseren. Dit kunnen naast zorgaanbieders en zorgprofessionals ook zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenverenigingen zijn. 

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door de twee zorgverzekeraars die marktleider zijn in de betreffende regio waar het transformatieplan van toepassing is

Factsheet

De Federatie heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een factsheet opgesteld met een toelichting op deze gelden en het beoordelingskader dat hiervoor wordt gehanteerd. In de factsheet zetten we de belangrijkste zaken op een rij voor de ziekenhuizen en medisch specialisten.  


Goedgekeurde transformatieplannen worden gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl