Symposium Zorg op de juiste plek; substitutie

Ruim honderddertig mensen bezochten op 10 april 2018 het symposium ‘Zorg op de juiste plek (ZOJP); substitutie’. De visie op ZOJP is belangrijk als we kijken naar de uitdagingen van de zorg met de toenemende vergrijzende bevolking en de groei van het aantal patiënten met veranderende en veelal complexe zorgvragen. “De zorg wordt geconfronteerd met een enorm arbeidsmarktprobleem, beddentekorten en groeiende wachtlijsten. Hoe blijven wij de zorg leveren waarbij de focus op kwaliteit voorop staat, maar waar onverlet kosten een belangrijke rol spelen? We zullen dus moeten veranderen.” opende dagvoorzitter Robert Sie, anesthesioloog, voorzitter Raad Beroepsbelangen van de Federatie.

Dat deze verandering noodzakelijk is, werd ook bevestigd door Selma Tromp, neuroloog en lid van de Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’ bij het ministerie van VWS. Zij ging in op het recent uitgebrachte rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?’ In het rapport staan concrete modellen, aanpakken en voorbeelden die tot inspiratie en navolging leiden in de praktijk.

Naast verschillende perspectieven op ZOJP en substitutie konden de deelnemers ook kennismaken met een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden.

Bijzondere quotes van de dag

“Substitutie doe je samen, schouder aan schouder”.
Marcel van der Linde, cardioloog, voorzitter werkgroep Substitutie van de Federatie en Karel Rosmalen, huisarts waren beiden betrokken bij de totstandkoming van de Handreiking Substitutie.

"We vroegen aan patiënten of ze ons op feestjes zouden aanraden”.
Vincent Coenen, medisch directeur HenZ over de transmurale samenwerking in regio Gorinchem door ‘Kwaliteit als Medicijn’ (KAM)’

“Vier ook de kleine successen! Het begint pas na de kick-off - niet met het maken van de afspraak over samenwerking op zich: de uitrol vraagt tijd!”.
Petra van Pol, cardioloog, programmavoorzitter NVVC Connect; een regionale aanpak die wordt uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

“Krachtige basiszorg is sturen op de gezondheid die ervaren wordt door de patiënt”.
Jacqueline van Riet, huisarts, directeur Huisartsenkliniek Overvecht over krachtige basiszorg; een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen.

“Baat het niet dan schaadt het niet, gaat in de zorg niet altijd op”.
Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, VGZ over de rol en positie van de zorgverzekeraar op ZOJP en substitutie.

“Empathie ontstaat bij de gratie van de relatie: juiste zorg ook”.
Arno Timmermans, voorzitter raad van bestuur Stichting Ziekenhuizen West‐Friesland en Waterland met een perspectief van de raad van bestuur op substitutie.

“Tussen de eerste en tweede lijn ben je op zoek naar het derde spoor”.
Het horloge van de huisarts heeft te weinig tijd voor substitutie”.

Lucas Fraza, huisarts over het bijscholingsproject ‘Aan tafel!’ waar huisartsen, specialisten en verpleegkundigen en hun bestuurders met elkaar in gesprek gaan om vanuit het belang van de regionale patiënt tot afstemming van bestaande en nieuwe zorg te komen.