Rechtsgebieden

Jaarlijks behandelen wij circa 2.200 juridische vragen. Twee derde van de vragen is afkomstig van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen. Een derde van de vragen wordt gesteld door andere artsen (zoals huis-, jeugd- en bedrijfsartsen), aankomende artsen (coassistenten, aios) en zorgprofessionals zoals (ziekenhuis)apothekers, klinisch chemici en fysici en technisch geneeskundigen.

Onze juristen zijn op de hoogte van laatste wet- en regelgeving en weten precies wat uw rechten (en plichten) zijn. Maar wat onze dienstverlening vooral onderscheidt van bijvoorbeeld advocatenkantoren en rechtsbijstandverzekeraars, is dat wij precies weten wat er speelt in de dagelijkse praktijk van medisch specialisten en overige zorgprofessionals in dienstverband. Daardoor kunnen wij u goed ondersteunen bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. Zodat u zo goed mogelijk kunt doen wat u wilt doen: de beste zorg geven.

Als u in dienstverband werkt, kunt u behalve als werknemer ook als zorgverlener te maken krijgen met situaties waarin u behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Denk aan een tuchtklacht, strafzaak of een melding bij de Inspectie. Ook dan kunt u bij ons terecht en krijgt u via ons ondersteuning vanuit VvAA Rechtsbijstand.