Programma platform innovatie

16.00 - 18.00 uur: Kunstmatige intelligentie en de veranderende rol van de dokter
Welke kansen biedt kunstmatige intelligentie voor de zorg? De ontwikkelingen gaan snel en hebben impact op het werk van medisch specialisten. Belangrijk dus om tijdig na te denken over de mogelijkheden en veranderingen voor de medisch-specialistische praktijk. Twee deskundigen geven hun visie hierop, gevolgd door een debat.
  • Wiro Niessen, hoogleraar medische beeldverwerking aan het Erasmus MC en de Technische Universiteit Delft. Niessen doet onderzoek naar computersystemen die hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer kunnen herkennen. Daarnaast heeft hij zelf een bedrijf opgericht dat software ontwikkelt voor automatische beeldanalyses.
  • Thony Ruys, aios chirurgie AMC en oprichter van ThuisVisite. Dit is een initiatief waarbij mensen die net geopereerd zijn thuis revalideren met dagelijkse controle vanuit het ziekenhuis door middel van wearables, beeldbellen en teleconsulting. Ruys publiceerde onlangs een opiniestuk in het NRC over kunstmatige intelligentie en de veranderende rol van de dokter.
18.00 - 18.30 uur: diner buffet
18.30 - 20.00 uur: pitches en discussie
  • E-health forum cardiologen: initiatieven delen
Jasper Selder, cardioloog VUMC
Binnen het NVVC e-health webforum worden e-health initiatieven tussen NVVC-leden gedeeld. Dit kan gaan om een handig standalone device, bepaalde diensten (bijvoorbeeld een data-snelweg voor ECG-uitwisseling tussen huisarts en cardioloog) of over een nieuw op te zetten project (bijvoorbeeld een project om regionale EPD’s te koppelen).
  • Track & trace van medische apparatuur
Job Gutteling, klinisch fysicus OLVG
Job Gutteling vertelt over een nieuw track en trace systeem in het OLVG. Dankzij dit systeem hoeven artsen en verpleegkundigen niet meer te zoeken naar apparatuur, is het gebruik van veel apparatuur en de mogelijke kostenbesparing in kaart gebracht en kan de veiligheid op een highcare afdeling verbeterd worden. ​​
  • Nieuwe voorschrijfmodule geneesmiddelen
​Rob Kooijman, chirurg, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Het gebrek aan innovatie in EPD’s en aanverwante software is een grote frustratie van dokters. In Apeldoorn is nieuwe software ontwikkeld voor het voorschrijven van medicatie. Met aandacht voor cloudoplossingen, mogelijkheden voor een patiënten-app (VIPP), inlezen van gegevens vanuit het landelijk schakel punt (voor medicatieveri¬ficatie), en voorraadbeheer van regionale apotheken.
  • Heup en knieprothesiologie in dagbehandeling
Saskia Boekhorst, orthopedisch chirurg Orthoparc
Boekhorst vertelt hoe in haar kliniek de dagbehandeling voor heup- en knieprothesiologie wordt georganiseerd en wat daar allemaal bij komt kijken. Orthoparc is landelijk de enige zorginstelling en een van de weinigen in Europa die deze procedure op routinebasis uitvoert en patiënten daadwerkelijk op de dag van operatie gemobiliseerd naar huis laat gaan.
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Het platform is gratis toegankelijk en interessant voor iedere medisch specialist. Mis het dus niet! Aanmelden kan door een mail te sturen naar raadw&i@demedischspecialist.nl. Accreditatie is aangevraagd.