Praktijkvoorbeelden

Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om praktijkvoorbeelden van onzinnige en soms zelfs absurde administratielast in te sturen. Blijft u hier vooral mee doorgaan, zodat we de dagelijkse praktijk onder de aandacht kunnen blijven brengen en daarmee de druk kunnen opvoeren. De administratielast in de medisch-specialistische zorg moet en kan minder, zodat er meer tijd voor de patiënt ontstaat en dokters weer kunnen dokteren.
Houd deze pagina in de gaten want we publiceren regelmatig nieuwe praktijkverhalen.


Praktijkvoorbeeld: Teveel (onnodige) pop-ups in het EPD

“Een praktijkvoorbeeld vanuit onze MSB: anesthesioloog geeft aan dat hij bij elke patiënt bij wie hij de anesthesie inleidt vanuit het EPD zo'n vijf pop-ups krijgt inzake de hoge dosering van de medicatie die hij op dat moment toedient. Deze pop-ups zijn volstrekt onnodig omdat het zijn werk is om dat precies goed te doen voor de patiënt. Hoewel dit geen "harde" administratie is, is dit wel echt een voorbeeld van doorgeschoten regelgeving die niet alleen contraproductief is, maar zelfs gevaarlijk. Teveel (onnodige) pop-ups in het EPD leidt tot inflatie van de ‘echte’ waarschuwingen.”

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


Praktijkvoorbeeld: de wonderlijke wereld van het orderen

Elke keer dat een patiënt na de operatie van de verkoever terugkomt op de afdeling wordt dit door het EPD gezien als een overplaatsing. Dit betekent dat alle orders (vaak tientallen) voor alle medicijnen, wondbeleid, aanvragen etc. 1 voor 1 door een arts moeten worden aangeklikt en geaccepteerd. Anders ziet de verpleging op de afdeling het niet. Dit betekent dat de verpleging de hele dag door achter de arts-assistenten aan zit te bellen om de zogenaamde orders vrij te geven. Je kan de orders niet op de operatieafdeling al vrijgeven, patiënt moest eerder op de afdeling liggen. Dit betekent dus ook dat als je in de dienst tot 2 uur 's nachts opereert. Dan lig je om 3 uur in je bed en word je om 4 uur 's nachts wakker gebeld door de verpleegafdeling omdat de patiënt zijn pijnstilling paracetamol niet kan krijgen omdat de verpleging niet in de medicatie order lijst kan.

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


De praktijk: overbodige vragen die gesteld moeten worden.

“Onlangs zag ik een patiënt met een zeer sterk lokaal accent (Twents). In het kader van MRSA/BRMO-screening zou ik hem moeten vragen of hij recent in een asielzoekerscentrum heeft gewoond! (Vraag 6: Bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?)”

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


Praktijkvoorbeeld: de extra én verschillende regels van verzekeraars

De huidige regels zijn dat patiënten tot 6 maanden met een DBC bij ons opgenomen mogen worden. Als patiënten langer de tijd nodig hebben om te revalideren en de 3 maanden ligduur overschrijden, heeft elke verzekeraar extra regels (én veelal verschillende regels) voor het kenbaar maken/aanvragen van verlenging van de DBC. Of wij dan deze regels willen onthouden….

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


Praktijkvoorbeeld vanuit patiëntenperspectief over wat er allemaal administratief kan misgaan na een doorverwijzing

Hierbij een voorbeeld van wat er allemaal administratief mis kan gaan na een doorverwijzing. Patiënt is geopereerd (20e operatie), maar ook deze operatie lost het probleem niet op. Patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis voor een specialistisch onderzoek. Na een aantal weken wachttijd wordt patiënt in het andere ziekenhuis gezien door een dokter. Per fax wordt het dossier opgevraagd bij het eerste ziekenhuis. Nu blijkt de fax met de dossieraanvraag nooit te zijn aangekomen, waardoor het dossier dus niet wordt opgestuurd. Ondertussen is de patiënt ziek thuis in afwachting tot er iets gaat gebeuren dat hem kan helpen.

Vervolgens belt en mailt de moeder van de patiënt met het ziekenhuis waar het dossier vandaan moet komen en regelt dat hij zelf het dossier komt ophalen. De dichte envelop die zij meekrijgt bevat papieren en een DVD. Thuis maakt de moeder van de patiënt voor de zekerheid een kopie van de DVD en de papieren. Vervolgens levert ze het dossier zelf in bij het secretariaat van het ziekenhuis. Weken verder wordt er uiteindelijk een specialistisch onderzoek ingepland. Eenmaal aangekomen voor het onderzoek blijkt het dossier kwijt te zijn. Gelukkig hebben de ouders van de patiënt een kopie thuis, maar blijkt het systeem van het ziekenhuis deze data niet te kunnen lezen. Oorzaak: verouderde systemen.

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


Praktijkvoorbeeld: dossiervoering in een EPD

“SEH artsen die een oudere patiënt met spoed zien zeggen het mooi. Wij grasduinen door het dossier en sprokkelen alles overal vandaan en dan nog missen wij dingen. Een ander voorbeeld: Een patiënt gaat naar de cardioloog met benauwdheid. De cardioloog opent een DBC en kiest een diagnose. Hij kiest voor de diagnose hartfalen ondanks dat hij de patiënt nog niet gezien heeft. Na onderzoek van de patiënt blijkt het geen hartfalen te zijn. Dat staat ook keurig in de brief van cardioloog. Maar de diagnose die aan de DBC hangt wordt niet meer veranderd.

De patiënt komt vervolgens bij mij voor een kno probleem. Ik zie zijn diagnoses en zeg…: u hebt het ook aan uw hart? NEEEEE zegt de patiënt aan de longen! Nu zult u zeggen, tja dat moet je veranderen…en daar zit nu het probleem. Als ik mijn dossiervoering zodanig doe dat ieder andere arts correct geïnformeerd is, ben ik daar zeeën van tijd mee kwijt. Ik doe dat meestal wel uit verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van het dossier, maar het vergalt mijn plezier in het werk behoorlijk. Een oplossing zou zijn het dicteren van het consult en het in laten voeren door ondersteund personeel. Dat kost echter geld, maar het borgt wel een goede dossiervoering.”

Reageren of heeft u ook een voorbeeld?
Mail naar laatdoktersdokteren@demedischspecialist.nl.


Terug naar home Laat dokters dokteren