Pitch; Wat gaat er goed?

Huib Cense, chirurg, vice voorzitter Federatie Medisch Specialisten
Themaraad Optimaal Functioneren en Openheid
13 december 2016

De pitch van Huib Cense, start met de vraag Wat gaat er goed? En weet u eigenlijk wel of het goed gaat? Weet u dat van uw collega’s? Een film waar er een boom op een luidruchtige wijze uit elkaar barst is zijn symbolische benadering voor de uitspraak; Een boom die valt maakt meer lawaai dan een bos dat groeit; de titel van het Visiedocument Optimaal Functioneren. Groeit dat bos wel?

Kwaliteitsinformatie

Zien medisch specialisten door het kwaliteitswoud de bomen nog wel? Hoe kan je elkaar stimuleren en aanspreken op het functioneren? Waar spreek je elkaar dan op aan? Cense denkt dat het simpel moet blijven. Volgens Cense zijn er drie soorten kwaliteitsinformatie te onderscheiden; harde kwaliteit zoals mortaliteit en landelijke registraties, zachte kwaliteit zoals patiënten enquêtes en teamQ en doelmatigheidsinformatie zoals kosten per ingreep. Hoe bespreek je dat dan met elkaar? Met een overzicht van feiten over zijn vakgroep laat Cense de harde kwaliteitsinformatie zien, waarbij hij vooral aangeeft dat deze feiten aanleiding geven om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe komt het dat de een beter dan de ander presteert, kunnen we daar iets van leren?
Voor wat betreft de zachte kwaliteitsinformatie krijgt het publiek de IFMS van Cense te zien, de positieve en verbeterpunten. Het begint met mooie complimenten, maar bij de verbeterpunten worden gelukkig ook zaken benoemd die nog beter zouden kunnen. Deze voorbeelden laat volgens Cense zien dat hij in bepaalde situaties beter zou kunnen: “Ik sta daar niet als Huib Cense, maar ik moet daar chirurg staan als onderdeel van een team”.

Hele staf

Cense vindt het belangrijk dat er over de verschillende kwaliteitsinformatie gesproken wordt, eerst binnen je eigen vakgroep, maar daarna ook zeker binnen de hele staf. “We hebben het in de staf eigenlijk niet over hoe het bij de andere specialisten/vakgroepen gesteld is. En dat zou eigenlijk wel moeten”. Het gaat volgens Cense uiteindelijk om een combinatie van geneeskunde, geneeskunst en geneesplezier. Werkplezier is essentieel voor het leveren van goede zorg. “Bij onze vakgroep; we houden ons aan afspraken, we spreken elkaar aan op niet nagekomen afspraken of ander ongewenst gedrag, maar we geven ook complimenten, iedereen heeft de plicht actief bij te dragen aan een goede bedrijfsvoering en werkplezier. Het staat en valt wel met hoe je elkaar kunt aanspreken, hoe stimuleren we dat en hoe creëren we een cultuur waarin dit kan? Het gaat niet alleen om het individu, het gaat ook om hoe het team functioneert. Vraag ook aan elkaar of het bos wel groeit”.