Zorgpartijen zetten opnieuw stap in transparant maken van zorgkwaliteit

Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben voor tien aandoeningen overeenstemming bereikt over de manier waarop ze de kwaliteit van zorg gaan meten, registreren en inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen alle partijen patiënten straks beter informeren en ondersteunen bij het maken van een keuze voor hun zorg(verlener). Het gaat onder meer om maag-slokdarmkanker, longkanker, ovariumkanker, morbide obesitas, rughernia, knieoperaties en heupoperaties. De kwaliteitsindicatoren zijn aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

Het doel van het vaststellen en gebruiken van kwaliteitsindicatoren is om informatie te verkrijgen over de medisch inhoudelijke kwaliteit van de zorg. Maar ook over de (door de patiënt ervaren) uitkomst van de zorg.