Zorgpartijen onderschrijven Gedragscode Medische Hulpmiddelen

In 2012 heeft de medische hulpmiddelenindustrie een gedragscode opgesteld, die de afgelopen jaren verder is uitgewerkt. Vanaf 1 januari 2014 sluiten ook de NVZ, de NFU en de KNMG en haar federatiepartners, waaronder de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, zich bij de gedragscode aan.