Zorginstituut publiceert Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

De Federatie Medisch Specialisten vindt het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg dat door het Zorginstituut is gepubliceerd een belangrijke stap voorwaarts om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde verder te verbeteren. Maar de Federatie is op punten ook kritisch.

In het nieuwe kwaliteitskader staan de landelijke afspraken over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn. Het bevat randvoorwaarden en regels waaraan alle betrokken partijen in het veld moeten voldoen om de huidige praktijk te verbeteren.

Verbetering

Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie: ‘Het kwaliteitskader zoals nu is gepresenteerd is absoluut een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. En dat is nodig want de populariteit van cosmetische geneeskunde neemt toe. Jaarlijks ondergaan honderdduizend mensen een cosmetische behandeling in Nederland. Er gaat veel goed, maar helaas is de kwaliteit en veiligheid van zorg niet overal gegarandeerd.’

Zorgelijk

Cense: ‘Alleen als de eisen aan de bekwaamheden voor hoog-risico ingrepen in de cosmetische zorg strikt zijn omschreven, weet de patiënt dat hij zorg krijgt in een daarvoor geschikte kliniek én van een geschikte zorgverlener.’ In het kader is nu voor andere zorgverleners dan medisch specialisten opgenomen: dat zij aantoonbaar moeten voldoen aan de voor de verrichting(-en) benodigde bekwaamheidseisen die op een vergelijkbare wijze zijn verkregen als binnen de medisch-specialistische vervolgopleiding. Hoe deze ‘vergelijkbare wijze’ er uit ziet is met dit kader voor de patiënt nog onvoldoende duidelijk.

Stuurgroep

Het Zorginstituut adviseert dat er een stuurgroep komt die zorgdraagt voor de ontwikkeling van bekwaamheidseisen voor midden complexe, kortdurende ingrepen en criteria gaat beschrijven waaraan een erkend aanvullend opleidingstraject moet voldoen. De Federatie Medisch Specialisten neemt samen met haar wetenschappelijke verenigingen deel aan deze stuurgroep. Uitgangspunt voor de Federatie daarbij zal zijn dat volstrekt helder wordt aan welke voorwaarden een zorgverlener moet voldoen om die ingreep te verrichten. Zo kunnen we voor de patiënt ook verder verduidelijken bij wie hij voor welke behandeling terecht kan.