Zorgevaluatie en gepast gebruik: de volgende stap

Hoe stel je de belangrijkste kennisvragen voor zorgevaluatie vast? Hoe kunnen zorgaanbieders en professionals ondersteund worden bij de implementatie van kennis in de praktijk? En wat is er nodig te komen tot structurele financiering van zorgevaluatie en gepast gebruik? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het jaarplan 2020-2021 van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG), waar ook de Federatie Medisch Specialisten in vertegenwoordigd is.

Jelle Ruurda, bestuurslid van Federatie: ‘Zorgevaluatie draagt bij aan gepast gebruik van zorg: goedkoop waar het kan, duur waar dat moet. Toegespitst op de unieke patiënt, zodat die kan rekenen op de beste zorg: toegankelijk, innovatief en betaalbaar. Als Federatie werken we binnen ZE&GG samen met de andere zorgpartijen om zorgevaluatie en gepast gebruik een structurele en vanzelfsprekende plek te geven in de medisch-specialistische zorg. Dit jaarplan biedt handvatten om deze beweging verder te brengen.’

In het jaarplan wordt per onderdeel omschreven welke actie door welke partij binnen ZE&GG opgepakt wordt. Er is zowel een lange uitgebreide versie als een beknopte publieksversie beschikbaar.

Lees verder en download het jaarplan op de website van ZE&GG