Zorgevaluatie: correctie neustussenschot zinvol

Het uitvoeren van een correctie van het neustussenschot is zinvol, zo blijkt uit onderzoek door het Radboudumc. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe. Het effect van deze behandeling was nog nooit goed onderzocht en binnen de beroepsgroep was discussie over het nut ervan. Dit zorgevaluatie onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de kennisagenda van de Nederlandse Vereniging van kno-artsen.

Het neustussenschot verdeelt de neus in twee helften. Als dit schot scheef staat, kan dit leiden tot allerlei klachten, zoals een chronisch verstopte neus, moeite met ademhalen of snurken. Deze klachten komen zo vaak voor dat een correctie van het neusschot de meest voorkomende operatie is die door KNO-artsen bij volwassenen wordt verricht. Of deze behandeling ook effectief is, is nooit met een controlegroep onderzocht. Bij diverse beleidsmakers en binnen de beroepsgroep is dan ook veel discussie over het nut van deze ingreep. In Engeland heeft de discussie geleid tot het beperken van de vergoeding voor de operatie.

Nog geen goed bewijs

Onderzoekers Machteld van Egmond, Maroeska Rovers en Niels van Heerbeek van het Radboudumc vergeleken voor het eerst de uitkomsten van een neustussenschotcorrectie met dat van een afwachtend beleid. Machteld van Egmond, hoofdonderzoekster van het project: “Deze ingreep wordt al heel lang gedaan, maar in eerder onderzoek is alleen gekeken naar patiënten die worden geopereerd. Zonder controlegroep weet je nooit of een verbetering echt door de ingreep komt, of dat de patiënt zich zonder de operatie ook beter was gaan voelen.”

Zorgevaluatie

Van een groot aantal behandelingen is de winst voor de gezondheid niet wetenschappelijk onderzocht of niet aangetoond. Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Het opstellen van een kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Naast klinische onderwerpen kunnen kennisagenda’s ook onderzoeksvragen bevatten die betrekking hebben op innovatie of organisatie van zorg. Inmiddels hebben 22 wetenschappelijke verenigingen met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie een kennisagenda opgesteld met de belangrijkste kennishiaten. Lees meer over de kennisagenda’s.