Zorgevaluatie in beweging

De afgelopen 5 jaar is zorgevaluatie onderzoek enorm in beweging gekomen. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld en 6 kennisagenda’s zijn momenteel in ontwikkeling. In totaal zijn er circa 300 onderzoeksvragen bepaald die gaan helpen om de zorg echt te verbeteren. Bovendien kreeg zorgevaluatie een belangrijke plek in het Hoofdlijnenakkoord. Mooie mijlpalen, maar er is ook nog veel te bereiken, bleek tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 8 november. Zo is er een wereld te winnen als het gaat om structurele financiering, meer patiënteninclusies, efficiëntere registratiedata, belemmerende wetgeving en snellere opname in de richtlijnen.

150 medisch specialisten en andere zorgpartijen gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen rondom zorgevaluatie. Chirurg Jelle Ruurda, voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten, trapte af: ‘Zorgevaluatie gaat over het dagelijks werk van de medisch specialist. We willen aantoonbaar de beste zorg leveren, dat is onze drijfveer. Maar in de helft van de gevallen is niet wetenschappelijk aangetoond welke behandeling of diagnostiek voor welke patiënt het meest effectief is. Dat wil niet zeggen dat één van deze twee behandelingen slecht is. Het betekent wel dat het zinvol is om te onderzoeken welke optie in welke situatie het beste is.’

Meer patiënteninclusies door internationale samenwerking

Adviseur Jonathan Gower van de James Lind Alliance bood een inspirerend inkijkje in de manier waarop de Britten patiënten betrekken bij het opstellen van kennisagenda’s en de voor- en nadelen daarvan. Gynaecoloog Astrid Vollebregt vertelde hoe binnen de gynaecologie een onderzoeksconsortium is opgezet om onderzoek beter van de grond te krijgen en beter samen te werken. Chirurg Jaap Bonjer liet zien hoe zijn onderzoeksgroep het veelvoorkomende probleem van te weinig patiënteninclusies oploste door samen te gaan werken met instellingen in het buitenland.

Zorgevaluatie onderdeel van de reguliere zorg

Sjoerd Repping, voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en KNO-arts Raphael Hemler, namens de Federatie betrokken in dit programma, brachten het onderwerp samenwerking ter sprake. Een belangrijke mijlpaal daarin was het opnemen van zorgevaluatie in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg en de samenwerking van de HLA-partijen binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik dit jaar. Maar we zijn er nog niet stelden Repping en Hemler: ‘Er is bijvoorbeeld meer structurele financiering nodig, de patiënteninclusies moeten omhoog, registratie van onderzoeksdata in de ziekenhuizen moet efficiënter, we moeten in gesprek over belemmerende regelgeving, onderzoeksresultaten moeten sneller opgenomen worden in richtlijnen en sneller landen op de werkvloer. De Federatie introduceert komend jaar een nieuw systeem waarbij richtlijnen elk jaar onder de loep worden genomen en per module worden onderhouden in plaats van de gehele richtlijn eens in de acht jaar. Dit zal een grote versnelling opleveren. Maar er liggen nog veel uitdagingen waar we de inzet en hulp van alle HLA-partijen bij nodig hebben. Onze ambitie: over vijf jaar moet zorgevaluatie onderdeel zijn van de reguliere zorg.’

Voorafgaand aan het symposium was er een projectleidersbijeenkomst zorgevaluatie. Lees het verslag op de website van ZonMW.

Bekijk de foto's van het Symposium Zorgevaluatie in beweging (foto's Jan Willem Houweling).