Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), COREON en Health-RI hebben in een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden hun zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’. De belangrijkste zorg is het versnipperd juridisch kader voor het (her)gebruik van lichaamsmateriaal en medische gegevens voor onderzoek.

De organisaties benadrukken het belang van integrale sectorale wet- en regelgeving dat aansluit op de praktijk. Daarnaast doen ze een aantal specifieke aanbevelingen over het nader gebruik van restmateriaal dat is afgenomen in het kader van een geneeskundige behandeling:

  1. Maak duidelijke regels voor uitzonderingen op het vereiste van toestemming.
  2. Herdefinieer de reikwijdte van de toestemming en ontwikkel een algemene toestemmingsprocedure.
  3. Beperk de lastendruk.

Op dinsdag 28 september wordt het wetsvoorstel ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’ in een technische briefing behandeld. Voor 1 oktober kunnen Kamerleden hun schriftelijke inbreng indienen op het wetsvoorstel. De partijen roepen de Kamerleden op hun inbreng mee te nemen in de behandeling van het wetsvoorstel.

Lees de volledige brief